Droom of werkelijkheid?
Ondernemende werknemers die continu nieuwe producten en diensten bedenken, ontwikkelen en in de markt zetten.
Foto bal + ketting los Innovatieschuur
Dat is toch de droom van elke werkgever! Toch zijn er nog weinig organisaties waar het zo gaat.

Het is niet dat er binnen organisaties een gebrek aan ideeën, ondernemende medewerkers en innovatiebehoefte is. De belangrijkste elementen om te kunnen vernieuwen en innoveren zijn binnen de meeste organisaties al aanwezig. De dagelijkse operationele activiteiten staan echter de invulling hiervan vaak in de weg.


De Innovatieschuur
Innovatie (weer) een plek geven binnen uw organisatie, dat vraagt de nodige aandacht. Niet omdat innoveren zo moeilijk is, maar omdat de randvoorwaarden bij innoveren gewoon anders zijn dan de randvoorwaarden bij uw “normale” business. Vaak zijn het Willen (wens of noodzaak) en het Kunnen (competenties) binnen organisaties wel aanwezig, maar ontbreekt het aan het Mogen (ruimte). Niet bewust, maar omdat het niet of nauwelijks past binnen de dagelijkse operatie.

Het programma
De Innovatieschuur maakt de wens of noodzaak en de aanwezige competenties binnen de organisatie zichtbaar en creëert daarnaast ruimte om het vliegwiel van innovatie op gang te brengen.

De Innovatieschuur is gebaseerd op jarenlange ervaringen van
èn bij andere organisaties. Belangrijkste les die geleerd is: innovatie en ondernemerschap komen het snelst op gang door het creëren van de juiste randvoorwaarden op het gebied van organisatie, cultuur en financiën. Dat betekent concreet:
 • Aparte locatie binnen of zelfs buiten de organisatie
 • Andere set regels en afspraken
 • Bereidheid tot investeren in goede initiatieven

Innovatieteams
Er wordt gewerkt met één of meerdere innovatieteam(s). Kandidaten kunnen zichzelf aanmelden voor de teams. Vervolgens worden ze getest (assessment) op een aantal kenmerken en op basis van die individuele tests en een groepsanalyse worden de teams samengesteld.
Gestart wordt met een
bootcamp van 2 intensieve dagen, welke draait om:
 • Elkaar goed leren kennen
 • Ideefase (ideeën bedenken, selecteren, versterken en kiezen),
 • Opstellen plan van aanpak
 • Presentatie voor opdrachtgevers.

In de periode erna worden gedurende een aantal werksessies en tussentijds, de teams begeleid en gecoacht worden bij het uitwerken, ontwikkelen en in de markt zetten van hun idee. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn:
 • Communicatie met belanghebbenden;
 • Committent creëren binnen de organisatie;
 • Marktinformatie verzamelen;
 • Businessplan opstellen;
 • Financiering;
 • Akkoord van investeerders krijgen;
 • Plannen tot uitvoering brengen.

Management doet mee!
Ook directie en management maken onderdeel uit van het programma en dienen net als de medewerkers bereid te zijn over hun eigen grenzen te gaan. Vanuit directie en management worden mentoren benoemd die de innovatieteams faciliteren en coachen. Daarnaast wordt investeringsruimte geboden.

Resultaten
De Innovatieschuur is geen vrijblijvend programma, maar een gedreven race naar resultaat. Het programma levert op verschillende fronten direct en indirect resultaten op, de belangrijkste zijn:
 • Nieuwe producten en diensten
 • Persoonlijke ontwikkeling van deelnemers aan ondernemersteams
 • Goed voorbeeld doet volgen
 • Duurzame verandering van de organisatie met innovatie als strategische kracht
 • Flexibiliteit binnen de organisatie
 • Cultuuromslag

Doorlooptijd
De doorlooptijd van het programma De Innovatieschuur is sterk afhankelijk van het gekozen onderwerp en van de intensiteit van het programma. Ruwweg variëren de trajecten van circa 6 maanden tot 1 jaar. Daarna kan de organisatie zelfstandig verder met het programma.

Doelgroep

De Innovatieschuur kan toegepast worden op diverse organisaties of organisatieonderdelen. Daar waar vernieuwing en innovatie gewenst of noodzakelijk is kan het programma uitstekend als vliegwiel ingezet worden om invulling te geven aan de ambities.

Meer weten?

Nieuwsgierig naar wat De Innovatieschuur voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak. Of bel direct via 06-51602280.