x x

Presteerder, goudhaantje of lastpak?

Ben je erg resultaatgericht, kun je veel energie vrijmaken om je doelen te bereiken, ben je een doener met een competitief randje en haal je bovendien altijd de doelen die jij jezelf stelt? Dan is de kans groot dat je een presteerder bent. Presteerders zijn mensen die van onschatbare waarde zijn voor organisaties, omdat zij doelstellingen weten te vertalen in acties die leiden tot de gewenste resultaten.
Ben je erg resultaatgericht, kun je veel energie vrijmaken om je doelen te bereiken, ben je een doener met een competitief randje en haal je bovendien altijd de doelen die jij jezelf stelt? Dan is de kans groot dat je een presteerder bent.
Haantje-300x199
Presteerders zijn mensen die van onschatbare waarde zijn voor organisaties, omdat zij doelstellingen weten te vertalen in acties die leiden tot de gewenste resultaten. Een presteerder die zich een doel stelt weet een grote dosis energie vrij te maken om met een sterke focus recht op het doel af te stevenen. Hij laat zich daarbij niet gemakkelijk van zijn pad af brengen. Diegene die dat toch probeert zal van goeden huize moeten komen en met goed onderbouwde argumenten moeten komen wil hij de presteerder van zijn pad afkrijgen. De presteerder is heel erg goed in staat de juiste mensen om zich heen te verzamelen om het beoogde resultaat te realiseren. Voor die mensen zet de presteerder zich graag in. Voor mensen die niet kunnen bijdragen aan het  gewenste resultaat heeft de presteerder weinig oog. Ook op het gebied van het verzamelen van de benodigde informatie geldt dat de presteerder heel snel zicht heeft op welke kennis en informatie hij nodig heeft en weet deze zich vervolgens snel en gemakkelijk eigen te maken. Hij laat zich dan ook niet snel door een kritische vraag van derden verrassen. Voor buitenstaanders is de presteerder soms een lastige collega. Enerzijds omdat hij heel gefocust is en weinig oog heeft voor wat er buiten zijn proces gebeurt, hij is zeer succesvol in het behalen van resultaten.  Anderzijds kan een presteerder met zijn hoge energielevel nogal al eens door een organisatie heen banjeren als de bekende olifant door de porseleinkast . Buitenstaanders zullen bij een extreme presteerder zeggen dat hij over lijken gaat, terwijl dat veelal niet hetgeen is wat de presteerder zelf ervaart.
Presteerders zijn daarmee dus de goudhaantjes of lievelingetjes van de organisatie. Zij zorgen voor de resultaten, zij krijgen de klus geklaard.  Niks aan de hand toch……….., zou je zeggen.
Toch wel, want de presteerder is erg afhankelijk van de organisatie en vooral zeer afhankelijk van zijn direct leidinggevende. Een presteerder heeft vooral een leidinggevende nodig die faciliteert. In eerste instantie bij het scherp krijgen van wat het doel is en daarna de ruimte geven om de doelen op zijn manier te kunnen realiseren. De presteerder vraagt niet veel van de leidinggevende, maar vraagt op de juiste momenten back-up, helderheid en vooral een rechte rug. Op dergelijke momenten moet een leidinggevende er ook daadwerkelijk zijn en niet teveel met alle winden meewaaien, want dan wordt de presteerder zeer onrustig. Hij wordt dan verstoord in zijn proces en daarmee wordt hij in het diepste van zijn ziel aangetast. Hij zal zo snel mogelijk weer orde op zaken willen stellen en dat zal hij in eerste instantie afdwingen bij de leidinggevende. Als blijkt dat de leidinggevende niet de rechte rug kan of wil tonen die de presteerder van hem verwacht, zal de presteerder de leidinggevende gaan uitdagen, prikkelen, dwarsbomen en vervolgens negeren. Daarmee is de presteerder de lastpak geworden die niet luistert, geen respect toont voor zijn leidinggevende en opeens niet meer zo succesvol is binnen de organisatie.
hrm-300x220

Een organisatie welke in de gaten heeft wie zijn presteerders zijn en die deze presteerders datgene kan bieden wat ze nodig hebben, heeft goudhaantjes, pareltjes of diamantjes in huis. Een organisatie die niet in de gaten heeft wie zijn presteerders zijn ervaart deze mensen vooral als lastpakken, respectloze werknemers en gedemotiveerde medewerkers die bovendien gevoelig zijn voor overspannenheid, een burn-out en andere energie gerelateerde klachten. Dezelfde persoon met dezelfde kwaliteiten, maar het is vooral de organisatie (lees leidinggevende) die het succes van de presteerder voor een heel groot deel bepaalt.
Hoe ziet dit er in uw organisatie uit?