x x
Businessmodellen

Reset your mind!

Resetbutton
Eén van de grootste uitdagingen van deze tijd is het loslaten van aloude principes, overtuigingen en wetmatigheden die ons jarenlang voorspoed hebben gebracht. Cruijff zei ooit al: “met alleen verdedigen kun je niet winnen, je voorkomt hooguit dat je verliest”. Toch zijn veel organisaties veel drukker met verdedigen van wat ze hebben, dan met het zoeken naar nieuwe scoringskansen. Misschien houdt een organisatie dat best lang vol, maar er valt altijd een keer een tegengoal en dat heb je verloren.

Wat we onze kinderen leren op school is:
Waarom het wiel opnieuw uitvinden als het toch al bestaat? Antonio Machado zei ooit al: 'Walker, there is no path, the path is made by walking.' Vasthouden aan de bestaande denkkaders levert u duidelijkheid, voorspelbaarheid en grip op. Het resetten van uw denkkaders levert u nieuwe inzichten, avontuur, nieuwe producten en diensten èn dynamiek op. Alleen in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt hoeft u niet te kiezen voor het één òf het ander. U kunt kiezen voor het één èn het ander. Verdedigen èn aanvallen, bekende paden èn nieuwe paden.

Indien u besluit uw denkkaders te resetten zult u ervaren dat er heel veel nieuwe inzichten, mogelijkheden en verbindingen ontstaan. Wanneer u deze koppelt aan de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de maatschappij, ontstaan de voor u meest kansrijke nieuwe producten, diensten, businessmodellen of -concepten. Om u een beetje op weg te helpen geef ik u de 5 belangrijkste ontwikkelingen van het komende tijdperk. Stuk voor stuk bewegingen die al in gang gezet zijn.

Simplicity
Simplicity staat voor het reduceren van complexiteit, met als doel de eenvoud terug te krijgen. Simplicity betekent wendbaarheid, flexibiliteit en duidelijkheid en stelt u in staat snel te reageren op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Pure
Pure staat voor puur, voor integer en eerlijk, voor openheid en transparantie. Wanneer u iets te verbergen heeft klopt u businessmodel niet meer. Pure betekent samen met uw klanten en uw medewerkers werken aan oplossingen die voor iedereen goed zijn.

Small
Small staat voor schaalverkleining in plaats van schaalvergroting. Niet groter, maar kleiner. Small betekent meer klantcontact, meer flexibiliteit, meer ondernemerschap en meer invloed.

Sustainable
Sustainable staat voor behoud. Behoud van middelen en grondstoffen, maar ook voor behoud van continuïteit. Sustainable betekent nadenken over èn handelen op de lange termijn.

Attention
Attention staat voor oprechte aandacht. Aandacht als belangrijkste behoefte van mensen in een wereld waar direct contact steeds minder wordt. Attention betekent directe interactie en wordt daarmee één van uw allerbelangrijkste verkoopmethodes.

Hulp nodig bij het resetten van uw denkkaders of bij het vertalen daarvan naar nieuwe producten, diensten of businessmodellen? Neem
contact op en ervaar in korte tijd welke mogelijkheden uw organisatie herbergt.
Spaghetti en innovatie

Wat hebben spaghetti en innovatie met elkaar te maken? Niks! Behalve dat spaghetti een prachtig metafoor is van waarom organisaties zoveel moeite hebben met innoveren. Innoveren staat daarbij wat mij betreft voor vernieuwing in de breedte. Dus technisch, organisatorisch, sociaal, maar ook qua businessmodellen en verdienmodellen, etc.

Als nooit tevoren is innovatie een must geworden. Een must omdat de ontwikkelingen in de maatschappij sneller gaan dan menig organisatie kan bijhouden. Twijnstra Gudde heeft dit fenomeen als volgt samengevat:
De maatschappij revolueert en organisaties evolueren. Strategieën waar innovatie geen onderdeel van uit maakt, zijn strategieën zonder overlevingskans. Dat wetende rijst de vraag waarom organisaties dan zoveel moeite hebben met innoveren?

Spaghetti
Daar komt het vergelijk met spaghetti om de hoek. Een bord spaghetti is een complex geheel van in elkaar vervlochten onderdelen. Eén sliert eruit halen is bijna onmogelijk zonder invloed uit te oefenen op andere slierten. Zo ook bij organisaties.
spaghetti
Organisaties zijn complexe structuren van afdelingen, regels, procedures, processen en systemen, alles bijeengehouden door imposante en vaak ook logge ICT-toepassingen. Operational excellence om de dagelijkse business zo optimaal te managen. Allemaal niks mis mee..... tot het moment dat er binnen die structuur iets nieuws gedaan moet worden. Dan is het erg lastig om iets uit die die wirwar van afhankelijkheden te isoleren, zonder invloed uit te oefenen op andere afdelingen, systemen of processen, etc.. Dat is spaghettimanagement. (Te) vaak betekent dit dat er dan maar gekozen wordt om iets niet te doen of iets half te doen.

Hoe dan wel?
Iets nieuws bouwen gaat een stuk makkelijker als je niet gehinderd wordt door bestaande zaken. Anders gezegd: innoveren gaat een stuk makkelijker wanneer je geen rekening hoeft te houden met welke impact de innovatie heeft op andere afdelingen, processen of systemen.
spaghetti-large
Probeer innovatie daarom niet in de dagelijkse operationele activiteiten te integreren, maar zet het naast de bestaande organisatie. Zoek de mensen in uw organisatie die ondernemend zijn (de pioniers) en die resultaatgericht zijn (presteerders). Geef ze ruimte, veel ruimte met heldere kaders. Dat is de basis voor innovatie. Ideeën zijn er meestal in overvloed en de belangrijkste taak van management en directie is het faciliteren van de innovatiegroep. Dat betekent ook accepteren dat vernieuwing regelmatig de zwaktes van de dagelijkse business bloot legt. Vrij vertaald zal de innovatiegroep regelmatig tegen de schenen van het management en directie aanschoppen. De reactie daarop bepaalt of de innovatiegroep vol energie verder gaat of niet.

Het moment dat een innovatie aan lijkt te slaan is het moment om na te gaan denken over hoe verder te gaan met de innovatie. Integreren in de dagelijkse business of stand-alone laten draaien?

De basis voor bovenstaande aanpak is dus het creëren van een eenvoudige context los van alle bestaande regels, procedures, systemen en andere afhankelijkheden. Ik gebruik hiervoor het programma “
De Innovatieschuur” wat een metafoor is voor een „speel”ruimte los van het huis waar je allerlei dingen uitprobeert en bouwt, die je in het huis niet zou doen.


Adapt and Innovate...

Eén van de belangrijkste trends van de komende jaren is Simplicity. Simplicity staat voor het reduceren van complexiteit en het eenvoudig en transparant maken van diensten en producten. Alles wat een duidelijke toegevoegde waarde heeft blijft bestaan. Al het andere wordt overbodig.

Op zich niks nieuws, zo werkt het al jarenlang, toch? Klopt, er is één grote MAAR. Namelijk, door de voortrazende technologie komt de positie van veel bedrijven in de bedrijfsketen onder druk te staan. Succesvolle businessmodellen uit het verleden blijken steeds sneller hun kracht te verliezen. Een mooi voorbeeld is Home Plus, een supermarktketen in Zuid-Korea.
 
Home Plus was de op één na grootste in Zuid Korea en wilde de grootste worden. Om dat te bereiken hebben ze zichzelf opnieuw uitgevonden. In plaats van consumenten naar de supermarkt te laten komen, hebben ze de supermarkt naar de consument gebracht.
Home Plus2
Op locaties waar veel gewacht wordt (zoals bijvoorbeeld de metro), zijn vitrines opgehangen met daarin foto’s van de alledaagse producten. Middels de smartphone en QR-codes kunnen consumenten tijdens het wachten hun boodschappen doen. Hun bestelling wordt direct na online betaling ingepakt en vervolgens dezelfde dag thuis afgeleverd.

Op zich behoorlijk vernieuwend, maar ook niet wereldschokkend. Consumenten blij want de wachttijd wordt boodschappentijd, waardoor ze tijd overhouden voor andere (leukere) activiteiten. Home Plus blij want hun online verkoop is met ruim 170% toegenomen en inmiddels zijn ze de grootste (online en offline gecombineerd). Maar welke impact heeft dit op de bedrijven in de bedrijfsketen? Voorheen gingen de producten van de leveranciers naar het distributiecentrum, vervolgens naar de winkel en tot slot naar de consument. In de nieuwe situatie gaan de producten vanuit het distributiecentrum direct naar de consument. Ofwel de winkel is overbodig geworden. De winkel, bestaande uit een pand op dure grond, met inrichting en verlichting en met veel personeel. De winkel is veruit de “duurste schakel” in de bedrijfsketen en die valt weg. De marge op de producten stijgt dus enorm door het wegvallen van de "duurste schakel", waarbij de winkelketen kan kiezen of ze deze marge zelf wil houden, of dit (ten dele) aan de consument gunt. In het laatste geval wordt er tevens een enorm concurrentievoordeel gecreëerd.
 
Dit voorbeeld staat niet op zichzelf en binnen veel bedrijfsketens zullen vergelijkbare bewegingen te zien zijn. Bijvoorbeeld binnen de verzekeringswereld waar de consument de grootste concurrent van bestaande verzekeraars zal blijken te zijn. Ook de energiesector zal door de eigen consument worden beconcurreerd. In de automotive sector zal de toegevoegde waarde van veel importeurs en dealers verder afnemen en in een aantal gevallen gewoon verdwijnen.
failliet
Makelaars, tot voor enkele jaren terug gegarandeerd succesvol en nu vaak in nood. Veel makelaars denken dat hun nood met de crisis ooit weer voorbij zal zijn. Zij gaan het niet redden. Die makelaars die zichzelf opnieuw durven uit te vinden zullen het wel redden. En dat geldt niet alleen voor makelaars, maar ook voor notarissen, vastgoedontwikkelaars, grote bedrijven, kleine bedrijven, jonge bedrijven en oude bedrijven. Kortom voor vrijwel alle bedrijven geldt dat (te) lang vasthouden aan succesvolle businessmodellen van weleer zal leiden tot een snel verlies van hun positie.

Zoals Darwin (1809-1882) ooit al zei:
To survive, you will need to adapt and innovate.
 
Overleeft uw organisatie deze revolutie? Dat hangt er van af of u de regie in eigen handen neemt, of dat u afwacht wat de toekomst u gaat brengen. In het laatste geval kan het wel eens sneller gaan dan u denkt. Wanneer u wel zelf de regie neemt, wens ik u daar vooral heel veel plezier en succes mee! Voor meer informatie over hoe u snel en aan de lopende band nieuwe businessmodellen, -concepten en vernieuwing kunt creëren,
daag me gerust uit!


Verkopers overbodig

Jarenlang heb ik mogen werken in de automotive branche. Een zeer leuke en bijzondere branche vanwege de paradox tussen enerzijds de razendsnelle ontwikkeling van technologie en anderzijds de klassiek opererende en in zichzelf gekeerde organisaties. Al ruim een decennium lang zijn de marges in de automotive jaar in jaar uit aan het dalen. Je zou zeggen: „tijd voor vernieuwing dus”. Maar juist dat gebeurt nauwelijks. Men blijft graag vasthouden aan klassieke structuren en businessmodellen.Lees verder...

Anders durven kijken naar wijn

Vandaag stond het nieuws bol van een nieuw internetbedrijf, Sterwijnenthuis.nl Een prachtig voorbeeld van anders durven kijken naar een bestaande markt. De essentie van Sterwijnenthuis.nl is dat ze de topwijnen, welke in de sterrenrestaurants geschonken worden, toegankelijk maken voor de particulier. Van de top 60 restaurants in Nederland hebben ze de wijnkaarten (welke vaak op internet staan) geanalyseerd en verkopen ze de wijnen aan particulieren. Op zich niet een nieuw businessmodel, het wordt in vele andere branches al toegepast. In de wereld van de wijnen is het schijnbaar een wereldschokkend fenomeen.Lees verder...