x x
Anders kijken

Klein, het nieuwe Groot

Ik heb het niet zo op met banken. Dat is niet iets van de laatste jaren maar je zult begrijpen dat mijn mening er niet positiever op is geworden. En juist dan is het fijn te zien dat er ook banken zijn die het wel begrijpen, die wel visie hebben èn tonen.

De Triodosbank is een campagne gestart onder de naam:
Klein, het nieuwe Groot. Een bank die in de gaten heeft wat er gaande is in de wereld en die mensen stimuleert om niet af te wachten of het oude economisch model ooit weer gezond wordt, maar een bank die individuen stimuleert om zelf de bal op te pakken en vol trots en plezier het nieuwe tijdperk te omarmen. Gebruik je kleinheid om een grote beweging in gang te zetten.

10739727_s-253x300
Dat ik mijn mening over (sommige) banken nu bij moet stellen vind ik niet erg. Sterker nog, ik kan alleen maar hopen dat er meer banken volgen en niet denken in schaalvergroting, maar schaalverkleining.

Want juist die schaalverkleining is één van de 5 belangrijkste trends van het aankomende decennium. Schaalvergroting heeft voor de meeste organisaties niet dat gebracht waar het voor gestart was. Misschien wel in financiële zin, maar op het gebied van kwaliteit heeft het tot een enorme verschraling geleid. Dat is in de financiële sector zo, in het onderwijs, in de zorg, maar bijvoorbeeld ook binnen de industrie en land- & tuinbouw. Schaalvergroting heeft veelal geleid tot het centraal stellen van geld in plaats van klanten. Het is dan ook niet voor niets dat in veel slogans van grote bedrijven “de klant centraal stellen” weer centraal staat.

Waarom is schaalverkleining dan zo belangrijk? Hiervoor zijn 2 duidelijke en simpele redenen. Allereerst zoeken mensen meer dan ooit naar aandacht en erkenning en om dit te kunnen geven is het belangrijk om ze te kennen. Niet vanuit een CRM-systeem (wat natuurlijk prima kan helpen), maar direct als mens. Oprechte aandacht is onbetaalbaar! Daarnaast is de behoefte van mensen en die van de maatschappij zo sterk in beweging, dat organisatie deze niet of nauwelijks kunnen bijbenen. Daarom is er behoefte aan kleinere units die flexibel en innovatief kunnen zijn.

schaalverkleining
En dat sluit weer prachtig aan bij de campagne van de Triodosbank. De transitie naar een nieuw tijdperk is al begonnen. Steeds meer mensen hebben in de gaten dat hun stem telt (alleen nog niet in de politiek misschien) en dat hun kleine beweging een grote beweging in gang kan zetten. Met recht Power to the People dus. Langs deze weg wil ik de Triodosbank dan ook een welverdiende pluim geven omdat ze mij het ongelijk bewijzen dat banken geen visie hebben.
Spaghetti en innovatie

Wat hebben spaghetti en innovatie met elkaar te maken? Niks! Behalve dat spaghetti een prachtig metafoor is van waarom organisaties zoveel moeite hebben met innoveren. Innoveren staat daarbij wat mij betreft voor vernieuwing in de breedte. Dus technisch, organisatorisch, sociaal, maar ook qua businessmodellen en verdienmodellen, etc.

Als nooit tevoren is innovatie een must geworden. Een must omdat de ontwikkelingen in de maatschappij sneller gaan dan menig organisatie kan bijhouden. Twijnstra Gudde heeft dit fenomeen als volgt samengevat:
De maatschappij revolueert en organisaties evolueren. Strategieën waar innovatie geen onderdeel van uit maakt, zijn strategieën zonder overlevingskans. Dat wetende rijst de vraag waarom organisaties dan zoveel moeite hebben met innoveren?

Spaghetti
Daar komt het vergelijk met spaghetti om de hoek. Een bord spaghetti is een complex geheel van in elkaar vervlochten onderdelen. Eén sliert eruit halen is bijna onmogelijk zonder invloed uit te oefenen op andere slierten. Zo ook bij organisaties.
spaghetti
Organisaties zijn complexe structuren van afdelingen, regels, procedures, processen en systemen, alles bijeengehouden door imposante en vaak ook logge ICT-toepassingen. Operational excellence om de dagelijkse business zo optimaal te managen. Allemaal niks mis mee..... tot het moment dat er binnen die structuur iets nieuws gedaan moet worden. Dan is het erg lastig om iets uit die die wirwar van afhankelijkheden te isoleren, zonder invloed uit te oefenen op andere afdelingen, systemen of processen, etc.. Dat is spaghettimanagement. (Te) vaak betekent dit dat er dan maar gekozen wordt om iets niet te doen of iets half te doen.

Hoe dan wel?
Iets nieuws bouwen gaat een stuk makkelijker als je niet gehinderd wordt door bestaande zaken. Anders gezegd: innoveren gaat een stuk makkelijker wanneer je geen rekening hoeft te houden met welke impact de innovatie heeft op andere afdelingen, processen of systemen.
spaghetti-large
Probeer innovatie daarom niet in de dagelijkse operationele activiteiten te integreren, maar zet het naast de bestaande organisatie. Zoek de mensen in uw organisatie die ondernemend zijn (de pioniers) en die resultaatgericht zijn (presteerders). Geef ze ruimte, veel ruimte met heldere kaders. Dat is de basis voor innovatie. Ideeën zijn er meestal in overvloed en de belangrijkste taak van management en directie is het faciliteren van de innovatiegroep. Dat betekent ook accepteren dat vernieuwing regelmatig de zwaktes van de dagelijkse business bloot legt. Vrij vertaald zal de innovatiegroep regelmatig tegen de schenen van het management en directie aanschoppen. De reactie daarop bepaalt of de innovatiegroep vol energie verder gaat of niet.

Het moment dat een innovatie aan lijkt te slaan is het moment om na te gaan denken over hoe verder te gaan met de innovatie. Integreren in de dagelijkse business of stand-alone laten draaien?

De basis voor bovenstaande aanpak is dus het creëren van een eenvoudige context los van alle bestaande regels, procedures, systemen en andere afhankelijkheden. Ik gebruik hiervoor het programma “
De Innovatieschuur” wat een metafoor is voor een „speel”ruimte los van het huis waar je allerlei dingen uitprobeert en bouwt, die je in het huis niet zou doen.


Vallende reuzen

Zomaar een paar headlines uit het nieuws van de afgelopen periode:
vectorstock_377419
“We are among the losers in consumer electronics.” Aldus Panasonic president Kazuhiro Tsuga tijdens de presentatie van de teleurstellende kwartaalcijfers. Sharp krijgt nu ook junkstatus van kredietbeoordelaar Fitch nadat Standard & Poor dat eerder al had gedaan. Sony schrijft al 4 jaar op rij flinke rode cijfers en ziet de verkoop van hun belangrijkste produktlijnen kelderen.

Gaat dit over de teloorgang van Japanse bedrijven? Nee, want de voorbeelden wereldwijd zijn te over. Ook Nokia, tot 1,5 jaar geleden marktleider als het gaat om smartphones, staat nu niet eens meer in de top 5 van smartphonefabrikanten. De Canadese fabrikant RIM, de fabrikant van de Blackberry, is inmiddels diep in de rode cijfers gedoken. De omzet is in 2 jaar tijd bijna gehalveerd.

High ride in April, and shot down in May
“That’s life” zong Frank Sinatra ooit, “You’re riding high in April and shot down in May”.
imgres
Illustratiever kan het bijna niet. Waar vroeger een succesvol bedrijf jarenlang de markt kon domineren zien we nu steeds vaker dat bedrijven steeds korter kunnen genieten van hun positie, van hun “moment of glory”. Verklaringen daarvoor liggen natuurlijk voor de hand en kunnen o.a. gezocht worden in de snelheid waarmee nieuwe producten ontwikkeld en in de markt gezet worden i.c.m. het sterk veranderende gedrag van consumenten. Zonder continue focus op R&D en innovatie verliezen organisaties heel snel hun positie aan “The new kid in town”.

Kanttekening
Vanuit dat oogpunt is het interessant om ook eens kritisch te kijken naar een bedrijf als Apple. Alhoewel ik met plezier gebruik maak van de Apple-producten gaat de adoratie van het bedrijf als zijnde één van de meest innovatieve bedrijven me een beetje te ver. Want wat heeft Apple eigenlijk voor innovatiefs gedaan de afgelopen jaren? Alle producten die op de markt zijn gezet, zijn allemaal gebaseerd op dezelfde technologie. Dat hebben ze absoluut zeer succesvol gedaan, maar welke nieuwe technologie hebben ze recent geïntroduceerd of gaan ze binnenkort introduceren? Mocht er geen nieuwe technologie komen dan loopt Apple de kans dezelfde weg te gaan als die andere voormalige reuzen. Natuurlijk hebben ze nog de nodige reserves en kunnen ze het wel even uitzingen, maar ik ben toch heel nieuwsgierig hoe Apple denkt te ontsnappen aan de wet van de remmende voorsprong.


Off-grid Innoveren

Ambitie om te innoveren is er genoeg, kennis en vaardigheden ook, ideeën zijn er en ook aan de noodzaak tot innoveren is er, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, zeker geen gebrek. Toch komen veel bedrijven niet tot de volgende stap om die ideeën daadwerkelijk te concretiseren, te ontwikkelen en exploitabel te maken zodat er geld mee verdiend wordt. Ziehier de innovatieparadox.
systematisch_innoveren_LO


Innoveren niet moeilijk
Waarom lukt het bedrijven dan niet om hun ideeën te gelden te maken? Niet
omdat innoveren zo moeilijk is, maar omdat de randvoorwaarden bij innoveren gewoon anders zijn dan de randvoorwaarden bij de “normale” business.
Normale business moet voorspelbaar, meetbaar en efficiënt zijn, kent geen ruimte voor fouten en de risico’s moeten afgedekt zijn. Innoveren daartegenover heeft ruimte nodig, draait om experimenteren (en dus ook fouten maken), is onvoorspelbaar en laat zich niet direct vangen in een set regels en procedures.

Enigszins stigmatiserend ziet de realiteit er als volgt uit. Het inbrengen van een goed idee wordt beloond met de opmerking: “Maak maar een businesscase”, een groep enthousiastelingen mag met het idee gaan stoeien, maar vooral wel in de eigen tijd èn als klap op de vuurpijl mag het idee niet kannibaliserend zijn voor de bestaande omzet. Oh, en had ik al gemeld dat we geen geld hebben om te investeren?

Off-grid Innoveren
Hoe kan je er dan voor zorgen dat goede ideeën wel tot innovaties leiden die omzet genereren? Nou door het toepassen van “Off-grid Innoveren”. Off-grid staat enerzijds voor los van bestaande systemen en netwerken.
vectorstock_46924
Dus niet gehinderd door bestaande regels en procedures, niet gehinderd door een bestaand ICT-systeem en niet gehinderd door dezelfde verantwoordingsverplichtingen als die van de normale business. Anderzijds staat off-grid voor het creëren van een fysieke ruimte die ook duidelijk losstaat van de normale werkomgeving. Bij voorkeur is dat buiten het normale gebouw, maar mogelijk is er ook binnen het gebouw een mooie plek te vinden die ingericht kan worden en creativiteit en opportuniteit stimuleert. Dus liefst geen alledaags stukje kantoor of lokaal, maar een open ruimte, flexibel in te richten, met ruimte voor kleur en associatie, muziek en vooral heel veel ruimte om te kunnen schrijven en tekenen.

Innovatieschuur
Ik gebruik hiervoor de term “
De Innovatieschuur” wat een metafoor is voor een speelruimte los van het huis waar je allerlei dingen bouwt en uitprobeert die je in het huis niet zou doen.

Duidelijkheid
Is off-grid innoveren dan een soort groep vol “outlaws” die alles kunnen en mogen. Nee, duidelijkheid is essentieel voor het slagen van innovaties. Duidelijkheid over bijvoorbeeld
 • Moet het binnen de strategie passen of niet?
 • Hoeveel budget is er beschikbaar?
 • Mogen klanten betrokken worden bij innovaties?
 • Welke communicatiebehoefte bestaat er bij de opdrachtgevers?
 • En last but not least: Wanneer is een innovatie succesvol?

Meer weten over hoe u innoveren (weer) op de agenda kunt zetten. Kijk voor meer info op
De Innovatieschuur of neem contact op.


Wat heeft de toekomst voor u in petto?

vectorstock_672201
Wie zou niet zijn of haar eigen glazen bol willen hebben om een kijkje te nemen in de toekomst? Wat heeft ze in petto en wat betekent dat voor organisaties?

Niet eerder leefden we in een tijdperk als deze, waar de veranderingen elkaar in duizelingwekkende snelheid opvolgen, waar crisis de enige constante lijkt te zijn en waar we collectief lijken aan te lopen tegen de grenzen van onze organisaties, onze businessmodellen en onze flexibiliteit.

De maatschappij revolueert en organisaties evolueren. Daarmee is precies duidelijk waarom steeds meer organisaties, profit en non-profit, geen antwoord hebben op de dynamiek van deze tijd.

Arbeid
Voor diegenen die nog niet erg overtuigd zijn dat er iets gaande is, hier slechts een paar voorbeelden. Op dit moment hebben we op iedere gepensioneerde 4 werkenden. In 2030 zal die verhouding 2 werkenden op elke gepensioneerde zijn. Dat is dus een halvering van het arbeidspotentieel! Bovendien zegt het iets over wat er vanuit het solidariteitsdenken wordt verwacht van een steeds kleiner wordende groep.

Indikken van ketens
De huidige toegevoegde waarde van veel organisaties is straks niet zo vanzelfsprekend meer. Banken krijgen bijvoorbeeld sterke concurrentie door het zogenaamde peer-to-peer-banking. Ofwel grotere organisaties die veel geld hebben en als bank gaan optreden voor start-ups, gelieerde bedrijven en wie weet, misschien ook voor particulieren.

Ook verzekeraars krijgen nieuwe concurrenten, namelijk de consument. Consumenten zoeken elkaar meer en meer op en organiseren zich lokaal en regionaal en richten zelf verzekeringsfondsen op. Heel basic, heel goedkoop en heel doeltreffend. Ook de energiereuzen worden beconcurreerd door de consument zelf. Decentrale energieopwekking is èèn van de grootste trends van dit moment. Er zijn al honderden coöperaties opgericht of in oprichting waar particulieren in gezamenlijkheid energie produceren, maar dan duurzaam en lokaal.

Door het overbodig worden van veel schakels in de ketens, zullen die ketens gaan indikken en veel eenvoudiger en transparanter worden. Maar ook zal er daardoor minder werkgelegenheid zijn in die betreffende ketens. Gelukkig valt dat samen met de trend dat er steeds minder mensen beschikbaar zullen zijn.

Consument
De consument neemt dus het heft in handen en luistert niet zomaar meer naar de mooie woorden van de gevestigde orde. Het vertrouwen van consumenten in de media is de laatste 3 jaar met nog eens 20% gezakt naar een schamele 47%. Daartegenover is het vertrouwen in aanbevelingen van andere consumenten gestegen met 18% naar een indrukwekkende 92%. Met recht Power to the People dus.

En nu…
Bovenstaande is nog maar een kleine greep uit de bestaande en aanstaande trends & ontwikkelingen, maar gelukkig is er ook een duidelijke samenhang zichtbaar. Die samenhang is terug te brengen naar een vijftal pijlers, te weten:
 1. Simplicity
 2. Pure
 3. Small is beautiful
 4. Sustainable
 5. Attention

Wilt u inzicht èn overzicht krijgen in wat de toekomst u gaat brengen, maar vooral ook, wilt u weten welke impact die toekomst heeft op uw organisatie? Laat me u tijdens een interactieve workshop meenemen in de belangrijkste trends en ontwikkelingen en u helpen de vertaalslag te maken naar uw organisatie en uw mensen.
Meer info?


Is het tijd voor een moderne dictatuur?

Politiek gaat over toekomst, maar heeft de politiek zelf nog wel toekomst?

Het is weer verkiezingstijd. Mooie beloftes, scherpe debatten, strakke pakken en oeverloze mediatraining om de media-exposure in het eigen voordeel te kunnen gebruiken. Met al die debatten lijkt er nauwelijks tijd over te blijven om het land te regeren. Al met al, één grote show. Maar hoe ver is die show verwijderd van waar politiek daadwerkelijk over zou moeten gaan?

boomerang-nl-politiek-01
Speelbal
Je zou veronderstellen dat politiek zich bezig houdt met het besturen van een land, met het het uitzetten van een strategie voor het land en deze tot uitvoer brengen, maar ook met het monitoren van de ontwikkelingen in de maatschappij die de uitgestippelde strategie kunnen beïnvloeden. Ons politiek stelsel (en dat van vele landen) lijkt daar steeds verder van weg te drijven. Politiek wordt meer en meer een show, een speelbal voor de media en gaat vooral over wie het meest geloofwaardige verhaal kan vertellen. Naarmate de politiek zich de afgelopen jaren is gaan focussen op „het zich onder mensen begeven”, hoe vatbaarder de politiek is geworden voor de waan van de dag. Alles wordt onder invloed van de razendsnelle media uitvergroot en de kleinste nietszeggende issues leiden veelvuldig tot kamervragen, debatten of zelfs een referendum.

Planningshorizon
Maar gaan we daarmee niet volledig voorbij aan waar politiek voor nodig is? We hebben politiek nodig om de koers uit te stippelen, invulling te geven aan deze koers en het monitoren van die invulling. Een kenmerk van een strategie is dat het een planningshorizon van tussen de 5 - en 10 jaar heeft. Voor een grote entiteit als een land waarschijnlijk nog wel langer. Echter politici lijken vooral bezig met hun eigen (partij)belangen. Dat betekent dat erg pijnlijke beslissingen van nature niet genomen worden, of vooruit geschoven worden, dat men zoekt naar quick-wins in plaats van resultaten op langere termijn. De historie leert dat ruim voor het verstrijken van de regeringsperiode (meestal ca. 1 jaar) er al nauwelijks meer beslissingen worden genomen die een nadelige invloed op de verkiezingen kunnen hebben. Dan blijft er dus een planningshorizon van 2 à 3 jaar over waar de politiek zich mee bezig houdt.

Stabiliteit_tcm46-244336
Dictatuur?
Misschien is het tijd voor een ander politiek systeem. Dus laten we het politiek systeem opnieuw uitvinden en kijken welke interessante mogelijkheden dat ons zal bieden. Misschien dat een gemoderniseerde variant van een dictatuur als één van de mogelijk opties naar boven zou komen. Stabiliteit, eenvoud en duidelijkheid, niet toevallig 3 van de belangrijkste wereldwijde trends van de komende jaren.


De toekomst van HR, deel 2: De impact op organisaties

Dit is deel 2 over de toekomst van HR. In deel één heb ik aangegeven wat de belangrijkste macrotrends zijn die veel invloed zullen gaan uitoefenen op de maatschappij in het algemeen en organisaties in het bijzonder. Deze trends waren:
 1. Eenvoud
  r_wordle-25aug11-ii
 2. Transparantie
 3. Schaalverkleining
 4. Duurzaamheid
 5. Aandacht

Aan de hand van de zelfde trends zal ik de impact ervan op organisaties beschrijven. Ook hier geldt dat ik zeker niet pretendeer volledig te zijn.

Eenvoud
De komende jaren zal er enorm veel aandacht zijn voor het reduceren van complexiteit, met als doel de eenvoud terug te krijgen. Dit zal op vele fronten binnen organisaties waar te nemen zijn. In plaats van alles aan elkaar te knopen zal er steeds kritischer gekeken worden naar mogelijkheden om activiteiten autonoom te laten plaatsvinden. Ofwel veel kleinere en daarmee zelfstandigere units zonder uitgebreide en ingewikkelde organisatiestructuren, zonder alles overkoepelende ICT-systemen. Voor organisaties betekent dat, dat het integrale en hiërarchische karakter langzaam zal verdwijnen. In plaats daarvan ontstaat meer zelfstandigheid en een sterker faciliterende organisatie.
autonomie
Verschillende kleinere businessunits waar ruimte is voor (intern) ondernemerschap en innovatie. Ook stafafdelingen gaan het goed merken dat organisaties zich anders gaan organiseren. Stafafdelingen zullen een andere positie krijgen doordat ze niet meer automatisch hun diensten kunnen opleggen. Ook zij zullen meer en meer hun dienstverlening op de kleinere businessunits moeten afstemmen, maatwerk dus. Bovenstaande betekent ook dat er meerdere subculturen binnen organisaties zullen gaan ontstaan. Ook hier geldt dat in plaats van het proberen om deze subculturen aan elkaar te koppelen, organisaties meer en meer deze subculturen zullen laten bestaan. Sterker nog, juist die subculturen zullen worden gebruikt om een lichte mate van competitie binnen organisaties te creëren.

Transparantie
Veel organisaties van nu hebben sterke overeenkomsten met dictaturen van weleer. Sterk hiërarchisch, een duidelijke leider en afgebakende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Besluiten, activiteiten en strategie worden van bovenaf bepaald. De roep naar transparantie en openheid zal de nodige impact hebben op organisaties. Zij zullen de slag moeten maken naar meer democratische en organische (lees flexibelere) organisatievormen.

Reeds in 1916 publiceerde Fayol zijn boek Administration Industrielle et Generale waarin hij aangaf hoe organisaties het beste konden worden opgebouwd. Vooral taakgestuurd en kenmerkend daarvoor was het „harkjes” model. Op de dag van vandaag, wereldwijd nog steeds veruit het meest gebruikte organisatiemodel, ondanks het feit dat dit model bijna 100 jaar oud is en er in de tussentijd wel het nodige veranderd is.

Daarnaast zullen organisaties hun keuzes moet gaan onderbouwen. Als het ware zullen ze de eigen medewerkers, maar ook de klanten moeten gaan overtuigen van de juistheid van de gemaakte keuzes, door ze er actief bij te betrekken.
hierarchie
Dat vraagt een andere stijl van leiderschap. Van een klassieke hiërarchisch georiënteerde leiderschapsstijl naar een meer dienende stijl van leiderschap. Dat op zich heeft nogal wat impact op de leidinggevenden aangezien het alles behalve een automatisme is dat de klassiek hiërarchisch georiënteerde leiders de transitie kunnen maken naar een dienende leiderschapsstijl. Het is dus vooral ook een ander type mens die zich als dienend leider kan en wil opstellen.

Naarmate het aantal beschikbare mensen versus het aantal vacatures steeds lager wordt, zullen mensen steeds kritischer worden op hoe transparant organisaties omgaan met het maken van keuzes, maar ook met het gebruik maken van de kennis en expertise van de betreffende medewerker bij het maken van die keuzes.

Schaalverkleining
Al eerder gaf ik aan dat er binnen de grote organisaties kleinere autonome units zullen gaan ontstaan. Units waarbij de afstand tot de klanten, de markt en de eigen medewerkers sterk verkleind wordt. Met de immense snelheid van veranderingen worden organisaties gedwongen meer flexibiliteit in hun organisaties te creëren. Door het organiseren van kleinschaligheid binnen grote organisaties in combinatie met het stimuleren van ondernemerschap (ondernemend gedrag), worden organisaties flexibeler en zijn ze bovendien in staat makkelijker en sneller te innoveren.

Daarnaast zal steeds kritischer gekeken worden naar welke functies vast ingevuld kunnen worden en welke functies mogelijk via een flexibele schil. Organisaties zullen meer en meer een flexibele schil van professionals om zich heen creëren. Professionals die overigens op dezelfde wijze behandeld worden als het vaste personeel, met die uitzondering dat de contractvorm anders is en daarmee voornamelijk het risico bij de professional ligt. Organisaties creëren zo de broodnodige flexibiliteit om pieken en dalen op te kunnen vangen.

Organisaties worden door bovengenoemde steeds meer een moderator van talenten. Op het juiste moment de juiste talenten bij elkaar brengen (vast en flexibel). Teams samenstellen wordt daardoor een zeer belangrijke competentie van een organisatie. Weten wat er nodig is, maar vooral ook weten wie wat beschikbaar heeft. Talentmanagement zal dan ook in allerlei hoedanigheden explosief toenemen, aangezien de basis van de juiste mensen met de juiste talenten op de juiste plek krijgen, wordt gevormd door de kennis van wie over welke talenten beschikt

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een begrip waarover tot op de dag van vandaag uitgebreid gediscussieerd wordt. De discussie zal nog wel even voortduren, maar de achterliggende filosofie van duurzaamheid, lange termijn denken, zal al vrij snel een stevige impact hebben op organisaties. Nu nog hebben omzet en winst het alleenrecht als belangrijkste drijfveren van een organisatie. In de komende jaren zullen daar andere drijfveren bijkomen. Belangrijkste kenmerk van deze nieuwe drijfveren, is dat de lange termijn impact centraal staat. Dat vraagt een veel strategischere houding van organisaties. Het vraagt nadenken over de lange termijn impact bij het ontwikkelen, bij het produceren, bij het gebruik en bij het recyclen of ontmantelen van producten.
puzzle_pieces
Bovendien zullen organisaties meer de samenwerking met andere organisaties opzoeken. Enerzijds vanuit co-creatie, het samen ontwikkelen en produceren van producten of diensten. Anderzijds geldt de samenwerking in de breedte voor het delen van allerlei resources waaronder het delen van kennis, het delen van vaste en flexibele medewerkers en zelfs het delen van grondstoffen.

Belangrijkste impact van bovengenoemde beweging is dat met name de inzet van resources en beloningsstructuren binnen organisaties anders ingericht zullen gaan worden. Waar nu salaris en vooral bonussen gekoppeld zijn aan omzet en winst (en dus korte termijn), zal er een sterkere focus komen om de beloning ook te koppelen aan de lange termijn impact.


Aandacht
Met name internet en individualisering in de maatschappij hebben er voor gezorgd dat het krijgen van aandacht niet meer vanzelfsprekend is. Mensen zijn daarom zelf veel actiever als ooit tevoren in het zoeken naar aandacht. Dit is vooral zichtbaar in de vorm van social media en de drang naar persoonlijke ontwikkeling.

Opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s die voorheen over hele groepen werden uitgerold, verliezen hun effect. Ook hier geldt dat mensen gezien en gewaardeerd willen worden, daar past een algemeen ontwikkelingsprogramma niet bij.
ik-denk-aan-je
Organisaties die de vertaalslag weten te maken naar persoonlijke ontwikkel- en opleidingsprogramma’s, rekening houdend met enerzijds de behoefte en de leerstijl van het individu en anderzijds met de behoefte van de organisatie, zullen als werkgever veel aantrekkelijker worden voor werknemers.

Medewerkers worden voor organisaties meer dan ooit het belangrijkste marketinginstrument. Medewerkers die gehoord, gezien en gewaardeerd zullen dat via allerlei off-line en online sociale netwerken laten weten. Effect is dat medewerkers daarmee het ultieme uithangbord worden naar klanten, leveranciers en toekomstige medewerkers. Aandacht dus als een van de belangrijkste ingrediënten van marketing!De toekomst van HR, deel 1: Belangrijkste trends

Na de hausse van voorspellingen voor 2012 is het een mooi moment om eens wat verder voorruit te kijken, bijvoorbeeld 5 jaar vooruit.
images
Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen bij en binnen organisaties en welke impact heeft dit op het HR-vak? Zonder te pretenderen volledig te zijn, besteed ik de komende weken in een aandacht aan dit onderwerp. De eerste bijdrage gaat over de belangrijkste macrotrends en de tweede bijdrage over de impact daarvan op organisaties.

De belangrijkste trends
Voorspellen is en blijft altijd een lastige bezigheid. Door de toekomst te voorspellen oefen je al invloed uit op die toekomst. Of het nu gaat om voorspellen, trendwatchen, trendspotten of welke term dan ook gehanteerd wordt, ze zijn allemaal voor een groot deel gebaseerd op (macro)signalen welke in de wereld al zichtbaar zijn.

Vanuit dat oogpunt zijn er een aantal belangrijke trends te onderkennen, waar we bovendien de komende jaren nog meer mee te maken krijgen, te weten:

Eenvoud
Eén van de klassieke attracties op de kermis was altijd het touwtje trekken. Trekken aan een touwtje, niet wetende wat er dan gebeurt en afwachten wat je vervolgens kreeg. Eén voordeel, het was altijd prijs.

De wereld anno 2012 vertoont wel hele sterke overeenkomsten met het touwtje trekken van weleer. De complexiteit van de wereld is de laatste decennia enorm toegenomen. Enerzijds door de technologische ontwikkeling en anderzijds door de hoeveelheid beschikbaar informatie en de snelheid waarmee die informatie beschikbaar is.
Eenvoud01
Allerlei verschillende machten grijpen op elkaar in, maar wie trekt er nou aan de touwtjes, wie bepaalt waar we heen gaan? Zijn dat politici, de CEO’s van de machtigste bedrijven, of toch die geheimzinnige financiële instituten. Niemand lijkt het overzicht te hebben wat er gebeurt als je aan een specifiek touwtje trekt.

Hoe het ook zij, de komende jaren zullen we een sterke vraag naar eenvoud krijgen, of anders gezegd: het reduceren van complexiteit. Who’s in charge, waar gaan we heen en welke rol speel ik daarin?

Transparantie
Het jaar 2011 stond in het teken van opstand. Digitale opstand via Wikileaks en fysieke opstand in met name de Arabische landen. Opstand tegen onderdrukking, tegen het dom houden van bevolkingsgroepen en opstand tegen het manipuleren van media.

Omdat er zo vreselijk veel informatie beschikbaar is en bovendien snel beschikbaar is, zijn mensen meer en meer bezig ook hun eigen mening te vormen en accepteren niet zomaar meer wat er door de hogere machten wordt gezegd en voorgeschreven.

Dictaturen overleven niet en ook democratieën zullen hun stinkende best moeten doen om zich te moderniseren. Alle keuzes, besluiten en acties zullen pas dan geaccepteerd worden, als in openheid aangegeven wordt hoe die keuzes, besluiten en acties tot stand zijn gekomen. Geen achterkamertjes politiek, geen graaiende bestuurders, geen geheime diensten die naar willekeur de wet aan hun laars kunnen lappen. Transparantie en openheid dus.

Schaalverkleining
Al sinds halverwege vorige eeuw is schaalvergroting het devies. Groot, nog groter, nog machtiger. Veel grote collosale bedrijven en organisaties met veel geld en veel macht hebben vooral zichzelf centraal gesteld en daarmee een forse afstand gecreëerd van hun eigenlijke klanten.

Natuurlijk, prachtige marketingconcepten gericht op doelgroepen, allemaal verpakt in zogenaamde gepersonaliseerde campagnes, maar een gepersonaliseerd contact is nog steeds verre van een persoonlijk contact.

Tot slot heeft schaalvergroting voor veel organisaties weliswaar voordelen gehad, echter een belangrijke keerzijde is ook dat de flexibiliteit ver te zoeken is. Juist in een maatschappij waar de intensiteit van leven, werken en ontwikkelen enorm is toegenomen, is de behoefte aan flexibiliteit en het vermogen tot innoveren voor de komende jaren een belangrijk uitgangspunt.

Betekent dat alleen nog maar kleine organisaties in de toekomst? Nee, naast kleine flexibele organisaties bestaat er ook ruimte voor organisatieonderdelen (units) van grotere organisaties, met een hoge mate van autonomie. Grote organisatie die in staat zijn kleinschaligheid binnen hun eigen organisatie te organiseren zullen dezelfde voordelen genieten als de kleine organisaties.

Duurzaamheid
Wereldwijd zijn we druk met elkaar aan het discussiëren of duurzaamheid nu een beweging of een hype is. Dat de wereld te lijden heeft van de manier waarop we de wereld exploiteren dat is duidelijk, maar hoe ver gaat onze invloed?

Doordat er heel veel initiatieven zijn genomen door regeringen, instanties en bedrijven rondom duurzaamheid, is duurzaamheid als begrip behoorlijk aan erosie onderhevig.
imgres-2


De discussie rondom het begrip duurzaamheid zal nog wel even voortduren, echter duurzaamheid in de context van de macrotrends draait in essentie om LTD (Long Term Decision Making), ofwel lange termijn denken en handelen. Dus beslissen en handelen op basis van de impact ervan op niet alleen vandaag en morgen, maar vooral ook op de impact ervan op de dagen en jaren erna.

Aandacht
Internet heeft in de afgelopen jaren voor een revolutie gezorgd. Alle bovengenoemde trends zijn in meer of mindere mate sterk beïnvloed door internet.

Wat bij grote bewegingen vaak het geval is, is dat er een tegenbeweging ontstaat. Internet kan met een gerust hart „een grote beweging” genoemd worden. De tegenbeweging in dit geval is de steeds sterkere behoefte van mensen aan persoonlijke aandacht. Juist door de digitalisering is er steeds minder direct intermenselijk contact. Er van uitgaande dat de primaire levensbehoefte van de mens aandacht is, zijn mensen daarom bereid iets te geven in welke vorm dan ook, voor eerlijke en oprechte aandacht. Dat geldt voor consumenten, klanten, leveranciers èn ook voor werknemers.

Een duidelijk voorbeeld hiervan is het ontstaat van allerlei online en offline communities. Gemeenschappelijke interesses die mensen onderling verbinden, los van demografische achtergronden. De behoefte aan het delen van persoonlijke verhalen, ervaringen en belevenissen. Stuk voor stuk tekenen van een sterke drang naar aandacht.

Impact op organisaties
Zoals eerder aangegeven pretendeer ik zeker niet volledig te zijn, maar zijn dit een aantal zeer sterke trends die veel impact gaan hebben hoe organisaties zich in de komende jaren zullen gaan organiseren, hoe ze hun menselijk kapitaal gaan inzetten en hoe ze uiteindelijk in relatie tot hun speelveld de eigen doelen kunnen bereiken. Deze vragen staan centraal in deel 2 van dit drieluik. Deel 2 volgt binnenkort…


Arbeidsmarkt als olietanker

Hoe meer ik me verdiep in de arbeidsmarkt, des te groter wordt mijn verwondering en verbazing over dit fenomeen.  De arbeidsmarkt zou een zeer dynamische markt moeten zijn die met zijn tijd meegaat en waar, zoals op de meeste andere markten, het schaarse goed (de mens) centraal staat. Helaas……  de arbeidsmarkt lijkt meer op een grote olietanker in een kleine haven. Onmanoeuvreerbaar, log,  aan de grond gelopen en vol met fossiele denkbeelden, methodes en instrumenten.Lees verder...

Anders durven kijken naar wijn

Vandaag stond het nieuws bol van een nieuw internetbedrijf, Sterwijnenthuis.nl Een prachtig voorbeeld van anders durven kijken naar een bestaande markt. De essentie van Sterwijnenthuis.nl is dat ze de topwijnen, welke in de sterrenrestaurants geschonken worden, toegankelijk maken voor de particulier. Van de top 60 restaurants in Nederland hebben ze de wijnkaarten (welke vaak op internet staan) geanalyseerd en verkopen ze de wijnen aan particulieren. Op zich niet een nieuw businessmodel, het wordt in vele andere branches al toegepast. In de wereld van de wijnen is het schijnbaar een wereldschokkend fenomeen.Lees verder...