x x
2013

Reset your mind!

Resetbutton
Eén van de grootste uitdagingen van deze tijd is het loslaten van aloude principes, overtuigingen en wetmatigheden die ons jarenlang voorspoed hebben gebracht. Cruijff zei ooit al: “met alleen verdedigen kun je niet winnen, je voorkomt hooguit dat je verliest”. Toch zijn veel organisaties veel drukker met verdedigen van wat ze hebben, dan met het zoeken naar nieuwe scoringskansen. Misschien houdt een organisatie dat best lang vol, maar er valt altijd een keer een tegengoal en dat heb je verloren.

Wat we onze kinderen leren op school is:
Waarom het wiel opnieuw uitvinden als het toch al bestaat? Antonio Machado zei ooit al: 'Walker, there is no path, the path is made by walking.' Vasthouden aan de bestaande denkkaders levert u duidelijkheid, voorspelbaarheid en grip op. Het resetten van uw denkkaders levert u nieuwe inzichten, avontuur, nieuwe producten en diensten èn dynamiek op. Alleen in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt hoeft u niet te kiezen voor het één òf het ander. U kunt kiezen voor het één èn het ander. Verdedigen èn aanvallen, bekende paden èn nieuwe paden.

Indien u besluit uw denkkaders te resetten zult u ervaren dat er heel veel nieuwe inzichten, mogelijkheden en verbindingen ontstaan. Wanneer u deze koppelt aan de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de maatschappij, ontstaan de voor u meest kansrijke nieuwe producten, diensten, businessmodellen of -concepten. Om u een beetje op weg te helpen geef ik u de 5 belangrijkste ontwikkelingen van het komende tijdperk. Stuk voor stuk bewegingen die al in gang gezet zijn.

Simplicity
Simplicity staat voor het reduceren van complexiteit, met als doel de eenvoud terug te krijgen. Simplicity betekent wendbaarheid, flexibiliteit en duidelijkheid en stelt u in staat snel te reageren op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Pure
Pure staat voor puur, voor integer en eerlijk, voor openheid en transparantie. Wanneer u iets te verbergen heeft klopt u businessmodel niet meer. Pure betekent samen met uw klanten en uw medewerkers werken aan oplossingen die voor iedereen goed zijn.

Small
Small staat voor schaalverkleining in plaats van schaalvergroting. Niet groter, maar kleiner. Small betekent meer klantcontact, meer flexibiliteit, meer ondernemerschap en meer invloed.

Sustainable
Sustainable staat voor behoud. Behoud van middelen en grondstoffen, maar ook voor behoud van continuïteit. Sustainable betekent nadenken over èn handelen op de lange termijn.

Attention
Attention staat voor oprechte aandacht. Aandacht als belangrijkste behoefte van mensen in een wereld waar direct contact steeds minder wordt. Attention betekent directe interactie en wordt daarmee één van uw allerbelangrijkste verkoopmethodes.

Hulp nodig bij het resetten van uw denkkaders of bij het vertalen daarvan naar nieuwe producten, diensten of businessmodellen? Neem
contact op en ervaar in korte tijd welke mogelijkheden uw organisatie herbergt.
Klein, het nieuwe Groot

Ik heb het niet zo op met banken. Dat is niet iets van de laatste jaren maar je zult begrijpen dat mijn mening er niet positiever op is geworden. En juist dan is het fijn te zien dat er ook banken zijn die het wel begrijpen, die wel visie hebben èn tonen.

De Triodosbank is een campagne gestart onder de naam:
Klein, het nieuwe Groot. Een bank die in de gaten heeft wat er gaande is in de wereld en die mensen stimuleert om niet af te wachten of het oude economisch model ooit weer gezond wordt, maar een bank die individuen stimuleert om zelf de bal op te pakken en vol trots en plezier het nieuwe tijdperk te omarmen. Gebruik je kleinheid om een grote beweging in gang te zetten.

10739727_s-253x300
Dat ik mijn mening over (sommige) banken nu bij moet stellen vind ik niet erg. Sterker nog, ik kan alleen maar hopen dat er meer banken volgen en niet denken in schaalvergroting, maar schaalverkleining.

Want juist die schaalverkleining is één van de 5 belangrijkste trends van het aankomende decennium. Schaalvergroting heeft voor de meeste organisaties niet dat gebracht waar het voor gestart was. Misschien wel in financiële zin, maar op het gebied van kwaliteit heeft het tot een enorme verschraling geleid. Dat is in de financiële sector zo, in het onderwijs, in de zorg, maar bijvoorbeeld ook binnen de industrie en land- & tuinbouw. Schaalvergroting heeft veelal geleid tot het centraal stellen van geld in plaats van klanten. Het is dan ook niet voor niets dat in veel slogans van grote bedrijven “de klant centraal stellen” weer centraal staat.

Waarom is schaalverkleining dan zo belangrijk? Hiervoor zijn 2 duidelijke en simpele redenen. Allereerst zoeken mensen meer dan ooit naar aandacht en erkenning en om dit te kunnen geven is het belangrijk om ze te kennen. Niet vanuit een CRM-systeem (wat natuurlijk prima kan helpen), maar direct als mens. Oprechte aandacht is onbetaalbaar! Daarnaast is de behoefte van mensen en die van de maatschappij zo sterk in beweging, dat organisatie deze niet of nauwelijks kunnen bijbenen. Daarom is er behoefte aan kleinere units die flexibel en innovatief kunnen zijn.

schaalverkleining
En dat sluit weer prachtig aan bij de campagne van de Triodosbank. De transitie naar een nieuw tijdperk is al begonnen. Steeds meer mensen hebben in de gaten dat hun stem telt (alleen nog niet in de politiek misschien) en dat hun kleine beweging een grote beweging in gang kan zetten. Met recht Power to the People dus. Langs deze weg wil ik de Triodosbank dan ook een welverdiende pluim geven omdat ze mij het ongelijk bewijzen dat banken geen visie hebben.