x x

Off-grid Innoveren

Ambitie om te innoveren is er genoeg, kennis en vaardigheden ook, ideeën zijn er en ook aan de noodzaak tot innoveren is er, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, zeker geen gebrek. Toch komen veel bedrijven niet tot de volgende stap om die ideeën daadwerkelijk te concretiseren, te ontwikkelen en exploitabel te maken zodat er geld mee verdiend wordt. Ziehier de innovatieparadox.
systematisch_innoveren_LO


Innoveren niet moeilijk
Waarom lukt het bedrijven dan niet om hun ideeën te gelden te maken? Niet
omdat innoveren zo moeilijk is, maar omdat de randvoorwaarden bij innoveren gewoon anders zijn dan de randvoorwaarden bij de “normale” business.
Normale business moet voorspelbaar, meetbaar en efficiënt zijn, kent geen ruimte voor fouten en de risico’s moeten afgedekt zijn. Innoveren daartegenover heeft ruimte nodig, draait om experimenteren (en dus ook fouten maken), is onvoorspelbaar en laat zich niet direct vangen in een set regels en procedures.

Enigszins stigmatiserend ziet de realiteit er als volgt uit. Het inbrengen van een goed idee wordt beloond met de opmerking: “Maak maar een businesscase”, een groep enthousiastelingen mag met het idee gaan stoeien, maar vooral wel in de eigen tijd èn als klap op de vuurpijl mag het idee niet kannibaliserend zijn voor de bestaande omzet. Oh, en had ik al gemeld dat we geen geld hebben om te investeren?

Off-grid Innoveren
Hoe kan je er dan voor zorgen dat goede ideeën wel tot innovaties leiden die omzet genereren? Nou door het toepassen van “Off-grid Innoveren”. Off-grid staat enerzijds voor los van bestaande systemen en netwerken.
vectorstock_46924
Dus niet gehinderd door bestaande regels en procedures, niet gehinderd door een bestaand ICT-systeem en niet gehinderd door dezelfde verantwoordingsverplichtingen als die van de normale business. Anderzijds staat off-grid voor het creëren van een fysieke ruimte die ook duidelijk losstaat van de normale werkomgeving. Bij voorkeur is dat buiten het normale gebouw, maar mogelijk is er ook binnen het gebouw een mooie plek te vinden die ingericht kan worden en creativiteit en opportuniteit stimuleert. Dus liefst geen alledaags stukje kantoor of lokaal, maar een open ruimte, flexibel in te richten, met ruimte voor kleur en associatie, muziek en vooral heel veel ruimte om te kunnen schrijven en tekenen.

Innovatieschuur
Ik gebruik hiervoor de term “
De Innovatieschuur” wat een metafoor is voor een speelruimte los van het huis waar je allerlei dingen bouwt en uitprobeert die je in het huis niet zou doen.

Duidelijkheid
Is off-grid innoveren dan een soort groep vol “outlaws” die alles kunnen en mogen. Nee, duidelijkheid is essentieel voor het slagen van innovaties. Duidelijkheid over bijvoorbeeld
  • Moet het binnen de strategie passen of niet?
  • Hoeveel budget is er beschikbaar?
  • Mogen klanten betrokken worden bij innovaties?
  • Welke communicatiebehoefte bestaat er bij de opdrachtgevers?
  • En last but not least: Wanneer is een innovatie succesvol?

Meer weten over hoe u innoveren (weer) op de agenda kunt zetten. Kijk voor meer info op
De Innovatieschuur of neem contact op.