x x

Is het tijd voor een moderne dictatuur?

Politiek gaat over toekomst, maar heeft de politiek zelf nog wel toekomst?

Het is weer verkiezingstijd. Mooie beloftes, scherpe debatten, strakke pakken en oeverloze mediatraining om de media-exposure in het eigen voordeel te kunnen gebruiken. Met al die debatten lijkt er nauwelijks tijd over te blijven om het land te regeren. Al met al, één grote show. Maar hoe ver is die show verwijderd van waar politiek daadwerkelijk over zou moeten gaan?

boomerang-nl-politiek-01
Speelbal
Je zou veronderstellen dat politiek zich bezig houdt met het besturen van een land, met het het uitzetten van een strategie voor het land en deze tot uitvoer brengen, maar ook met het monitoren van de ontwikkelingen in de maatschappij die de uitgestippelde strategie kunnen beïnvloeden. Ons politiek stelsel (en dat van vele landen) lijkt daar steeds verder van weg te drijven. Politiek wordt meer en meer een show, een speelbal voor de media en gaat vooral over wie het meest geloofwaardige verhaal kan vertellen. Naarmate de politiek zich de afgelopen jaren is gaan focussen op „het zich onder mensen begeven”, hoe vatbaarder de politiek is geworden voor de waan van de dag. Alles wordt onder invloed van de razendsnelle media uitvergroot en de kleinste nietszeggende issues leiden veelvuldig tot kamervragen, debatten of zelfs een referendum.

Planningshorizon
Maar gaan we daarmee niet volledig voorbij aan waar politiek voor nodig is? We hebben politiek nodig om de koers uit te stippelen, invulling te geven aan deze koers en het monitoren van die invulling. Een kenmerk van een strategie is dat het een planningshorizon van tussen de 5 - en 10 jaar heeft. Voor een grote entiteit als een land waarschijnlijk nog wel langer. Echter politici lijken vooral bezig met hun eigen (partij)belangen. Dat betekent dat erg pijnlijke beslissingen van nature niet genomen worden, of vooruit geschoven worden, dat men zoekt naar quick-wins in plaats van resultaten op langere termijn. De historie leert dat ruim voor het verstrijken van de regeringsperiode (meestal ca. 1 jaar) er al nauwelijks meer beslissingen worden genomen die een nadelige invloed op de verkiezingen kunnen hebben. Dan blijft er dus een planningshorizon van 2 à 3 jaar over waar de politiek zich mee bezig houdt.

Stabiliteit_tcm46-244336
Dictatuur?
Misschien is het tijd voor een ander politiek systeem. Dus laten we het politiek systeem opnieuw uitvinden en kijken welke interessante mogelijkheden dat ons zal bieden. Misschien dat een gemoderniseerde variant van een dictatuur als één van de mogelijk opties naar boven zou komen. Stabiliteit, eenvoud en duidelijkheid, niet toevallig 3 van de belangrijkste wereldwijde trends van de komende jaren.