x x

Klein, het nieuwe Groot

Ik heb het niet zo op met banken. Dat is niet iets van de laatste jaren maar je zult begrijpen dat mijn mening er niet positiever op is geworden. En juist dan is het fijn te zien dat er ook banken zijn die het wel begrijpen, die wel visie hebben èn tonen.

De Triodosbank is een campagne gestart onder de naam:
Klein, het nieuwe Groot. Een bank die in de gaten heeft wat er gaande is in de wereld en die mensen stimuleert om niet af te wachten of het oude economisch model ooit weer gezond wordt, maar een bank die individuen stimuleert om zelf de bal op te pakken en vol trots en plezier het nieuwe tijdperk te omarmen. Gebruik je kleinheid om een grote beweging in gang te zetten.

10739727_s-253x300
Dat ik mijn mening over (sommige) banken nu bij moet stellen vind ik niet erg. Sterker nog, ik kan alleen maar hopen dat er meer banken volgen en niet denken in schaalvergroting, maar schaalverkleining.

Want juist die schaalverkleining is één van de 5 belangrijkste trends van het aankomende decennium. Schaalvergroting heeft voor de meeste organisaties niet dat gebracht waar het voor gestart was. Misschien wel in financiële zin, maar op het gebied van kwaliteit heeft het tot een enorme verschraling geleid. Dat is in de financiële sector zo, in het onderwijs, in de zorg, maar bijvoorbeeld ook binnen de industrie en land- & tuinbouw. Schaalvergroting heeft veelal geleid tot het centraal stellen van geld in plaats van klanten. Het is dan ook niet voor niets dat in veel slogans van grote bedrijven “de klant centraal stellen” weer centraal staat.

Waarom is schaalverkleining dan zo belangrijk? Hiervoor zijn 2 duidelijke en simpele redenen. Allereerst zoeken mensen meer dan ooit naar aandacht en erkenning en om dit te kunnen geven is het belangrijk om ze te kennen. Niet vanuit een CRM-systeem (wat natuurlijk prima kan helpen), maar direct als mens. Oprechte aandacht is onbetaalbaar! Daarnaast is de behoefte van mensen en die van de maatschappij zo sterk in beweging, dat organisatie deze niet of nauwelijks kunnen bijbenen. Daarom is er behoefte aan kleinere units die flexibel en innovatief kunnen zijn.

schaalverkleining
En dat sluit weer prachtig aan bij de campagne van de Triodosbank. De transitie naar een nieuw tijdperk is al begonnen. Steeds meer mensen hebben in de gaten dat hun stem telt (alleen nog niet in de politiek misschien) en dat hun kleine beweging een grote beweging in gang kan zetten. Met recht Power to the People dus. Langs deze weg wil ik de Triodosbank dan ook een welverdiende pluim geven omdat ze mij het ongelijk bewijzen dat banken geen visie hebben.