x x

Wat heeft de toekomst voor u in petto?

vectorstock_672201
Wie zou niet zijn of haar eigen glazen bol willen hebben om een kijkje te nemen in de toekomst? Wat heeft ze in petto en wat betekent dat voor organisaties?

Niet eerder leefden we in een tijdperk als deze, waar de veranderingen elkaar in duizelingwekkende snelheid opvolgen, waar crisis de enige constante lijkt te zijn en waar we collectief lijken aan te lopen tegen de grenzen van onze organisaties, onze businessmodellen en onze flexibiliteit.

De maatschappij revolueert en organisaties evolueren. Daarmee is precies duidelijk waarom steeds meer organisaties, profit en non-profit, geen antwoord hebben op de dynamiek van deze tijd.

Arbeid
Voor diegenen die nog niet erg overtuigd zijn dat er iets gaande is, hier slechts een paar voorbeelden. Op dit moment hebben we op iedere gepensioneerde 4 werkenden. In 2030 zal die verhouding 2 werkenden op elke gepensioneerde zijn. Dat is dus een halvering van het arbeidspotentieel! Bovendien zegt het iets over wat er vanuit het solidariteitsdenken wordt verwacht van een steeds kleiner wordende groep.

Indikken van ketens
De huidige toegevoegde waarde van veel organisaties is straks niet zo vanzelfsprekend meer. Banken krijgen bijvoorbeeld sterke concurrentie door het zogenaamde peer-to-peer-banking. Ofwel grotere organisaties die veel geld hebben en als bank gaan optreden voor start-ups, gelieerde bedrijven en wie weet, misschien ook voor particulieren.

Ook verzekeraars krijgen nieuwe concurrenten, namelijk de consument. Consumenten zoeken elkaar meer en meer op en organiseren zich lokaal en regionaal en richten zelf verzekeringsfondsen op. Heel basic, heel goedkoop en heel doeltreffend. Ook de energiereuzen worden beconcurreerd door de consument zelf. Decentrale energieopwekking is èèn van de grootste trends van dit moment. Er zijn al honderden coöperaties opgericht of in oprichting waar particulieren in gezamenlijkheid energie produceren, maar dan duurzaam en lokaal.

Door het overbodig worden van veel schakels in de ketens, zullen die ketens gaan indikken en veel eenvoudiger en transparanter worden. Maar ook zal er daardoor minder werkgelegenheid zijn in die betreffende ketens. Gelukkig valt dat samen met de trend dat er steeds minder mensen beschikbaar zullen zijn.

Consument
De consument neemt dus het heft in handen en luistert niet zomaar meer naar de mooie woorden van de gevestigde orde. Het vertrouwen van consumenten in de media is de laatste 3 jaar met nog eens 20% gezakt naar een schamele 47%. Daartegenover is het vertrouwen in aanbevelingen van andere consumenten gestegen met 18% naar een indrukwekkende 92%. Met recht Power to the People dus.

En nu…
Bovenstaande is nog maar een kleine greep uit de bestaande en aanstaande trends & ontwikkelingen, maar gelukkig is er ook een duidelijke samenhang zichtbaar. Die samenhang is terug te brengen naar een vijftal pijlers, te weten:
  1. Simplicity
  2. Pure
  3. Small is beautiful
  4. Sustainable
  5. Attention

Wilt u inzicht èn overzicht krijgen in wat de toekomst u gaat brengen, maar vooral ook, wilt u weten welke impact die toekomst heeft op uw organisatie? Laat me u tijdens een interactieve workshop meenemen in de belangrijkste trends en ontwikkelingen en u helpen de vertaalslag te maken naar uw organisatie en uw mensen.
Meer info?